Vervoer

Een koerier auto verzekeren, wat zijn de obstakels?

Koerierdiensten doen tegenwoordig gouden zaken. De sterk toegenomen interesse in online winkelen heeft er namelijk voor gezorgd dat steeds meer mensen hun pakjes thuis geleverd krijgen. De aanzienlijk toegenomen populariteit van online winkelen heeft er ook voor gezorgd dat er hier en daar nieuwe koeriersbedrijven in het leven zijn geroepen. Voor deze bedrijven geldt uiteraard dat ze aan verschillende eisen dienen te voldoen. Eén van deze eisen heeft te maken met hun koerier auto verzekeren. Het spreekt voor zich dat er hiervoor verschillende mogelijkheden bestaan. Wel is het zo dat het afsluiten van een passende verzekering in de praktijk ook gepaard gaat met enkele obstakels. Om welke obstakels het dan precies gaat ontdek je meteen hieronder op deze pagina.

Is een koerier auto verzekeren verplicht?

Voor eender welk voertuig dat in Nederland gaat rijden op de Nederlandse wegen geldt dat ze verplicht moet worden verzekerd. Het afsluiten van een verzekering dient in dat geval minstens te gebeuren onder de vorm van een zogenaamde WA-verzekering. Het betreft hier een verzekering die wordt afgesloten om de schade ten opzichte van derden in te dekken. Voor heel wat particuliere voertuigen geldt dat een dergelijke, vrij eenvoudige voertuigenverzekering voldoende is. Dat ligt een beetje anders bij koeriersbedrijven. Zij willen namelijk in de praktijk graag kunnen rekenen op een zo optimaal mogelijke dekking. De kans dat een koeriersbedrijf er uiteindelijk voor zal kiezen om een gewone WA-verzekering af te sluiten is dan ook vrij beperkt. Dit gezegd hebbende is het wel zo dat het een goede manier kan zijn om de kosten van de verzekering te drukken.

Hoe kan je een koerier auto precies verzekeren?

Een koerier auto verzekeren kan gebeuren op drie verschillende manieren. In eerste instantie is er de hierboven reeds uitvoerig beschreven WA-verzekering. Zoals reeds aangegeven is dit eigenlijk de minst populaire keuze onder koeriersbedrijven. De reden daarvoor hoeven we niet ver te zoeken. Op het ogenblik dat er ook maar eender welke schade ontstaat aan het eigen voertuig is deze namelijk niet verzekerd. Dat geldt ook voor glasschade, schade door een aanrijding met een dier, etc. Omwille van het feit dat een koerier auto op jaarbasis heel wat kilometers aflegt brengt dit als vanzelfsprekend niet onbelangrijke risico’s met zich mee. Het is dan ook vooral omwille van deze reden dat in de praktijk doorgaans de volgende verzekeringen worden afgesloten voor koerier auto’s:

  • Een WA+ beperkt casco verzekering;
  • Een WA+ volledige cascoverzekering of een allrisk;

We hebben zonet verschillende vormen van schade aangehaald die niet worden verzekerd door de WA-verzekering. Dat kan ook niet, want het betrof schade veroorzaakt aan de eigen auto. Wil je graag dergelijke schade wel laten verzekeren, maar dan wel zonder de hoge kosten van de allrisk te moeten betalen? Dat is mogelijk. Daarvoor kan je de WA+ beperkt casco verzekering afsluiten. In deze situatie ben je verzekerd van de hieronder terug te vinden dekkingen:

  • Schade als gevolg van diefstal, joyriding en vermissing;
  • Ruitschade waaronder ook een sterretje in de voorruit;
  • Schade ontstaan door een brand;
  • Schade als gevolg van een natuurramp;

Je koerier auto verzekeren middels een WA+ beperkt casco verzekering zorgt er dus eigenlijk reeds voor dat je kan rekenen op een meer dan behoorlijk aantal dekkingen. Dit gezegd hebbende is het zo dat er nog één belangrijke dekking ontbreekt. Het gaat hierbij dan uiteraard om de dekking die zelf veroorzaakte schade indekt. Heb je dus met andere woorden een ongeval veroorzaakt en is er niet alleen aanzienlijke schade aan het voertuig van de derde partij, maar ook aan die van jou? Dan zal de allrisk autoverzekering deze schade vergoeden. Let wel, te veel schade kan uiteraard als gevolg hebben dat de premie spectaculair toeneemt of dat je wordt geschrapt als verzekeringnemer.

Welke problemen stellen zich voor een koerier auto verzekeren?

Een koerier auto verzekeren lijkt op het eerste zicht eigenlijk maar weinig voeten in de aarde te hebben. Toch is het zo dat de praktijk ons vaak iets helemaal anders vertelt. Dat is het gevolg van het feit dat heel wat verzekeraars niet langer bereid zijn om een autoverzekering aan deze bedrijven te verstrekken. Het gebeurt dan ook niet zelden dat verzekeraars in dit geval geconfronteerd worden met vrij aanzienlijke schadedossiers. Het weigeren van het verstrekken van een autoverzekering aan koeriersbedrijven moet dit probleem over de langere termijn kunnen oplossen.

Bovenstaande hoeft uiteraard niet te betekenen dat je helemaal niet meer over de mogelijkheid beschikt om een koerier auto te verzekeren, integendeel. Wel is het mogelijk dat je daarvoor een beroep zal moeten doen op een alternatieve verzekeraar. Dit kan als mogelijke nadeel met zich meebrengen dat er ietwat hogere kosten moeten worden betaald. Kan de verzekeringnemer of bestuurder echter een gunstig schadeverleden voorleggen? Dan hoeven deze extra kosten eigenlijk niet eens zo zwaar door te wegen. Dit probleem is dus zeker niet onoverkomelijk.

Kan je besparen op je koerier autoverzekering?

Tot slot is het natuurlijk normaal dat je ook even na zal willen gaan of je mogelijks niet over een manier beschikt om te kunnen besparen op je koeriersverzekering. Dat is zeker mogelijk. Net zoals bij andere autoverzekeringen het geval is geldt namelijk dat ook deze verzekering vrij concurrentieel kan zijn onder de verzekeraars die ze wel in hun aanbod hebben zitten. Dit zorgt ervoor dat het uitvoeren van een vergelijking alvast altijd een absolute aanrader is te noemen. Dat is echter nog niet alles. Ook op de volgende manieren kan je immers besparen op je verzekering:

  • Bekijk of er sprake is van een eigen risico en laat deze bereidwillig verhogen;
  • Zorg ervoor dat je geen dekkingen afsluit die eigenlijk voor jou niet echt zijn vereist;

Heel wat bedrijven vrezen dat een koerier auto verzekeren in de praktijk altijd torenhoge kosten met zich mee zal brengen. Dat hoeft evenwel zeker niet altijd zo te zijn, integendeel. Door het uitvoeren van een vergelijking zal je bijvoorbeeld meteen kunnen vaststellen dat je reeds een mooie besparing kan realiseren. Dat is echter nog niet alles. Daarnaast zal je door het aanpassen van je eigen risico evenals door het schrappen van overbodige dekkingen eveneens de premie aardig kunnen drukken. Hoe dan ook mag het duidelijk zijn, een koerier auto verzekeren brengt dan wel de nodige obstakels met zich mee, het hoeft in de praktijk echt geen enkel probleem te zijn.